063 197-04-25, 096 095-22-56

м. Вінниця, вул. Стельмаха 43а

Введіть свої дані та наш менеджер зв'яжеться з Вами у зручний для Вас час!

Фізична особа-підприємець Глуханюк Ганна Миколаївна (далі – Виконавець) пропонує кожній фізичній особі (далі – Замовник) отримати послуги на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.


1. Визначення термінів

Публічний договір – договір про надання послуг, який встановлює однакові для всіх замовників умови отримання таких послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі - Договір).
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі укласти з ним публічний договір про надання послуг на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором.
Акцепт – підтвердження Замовником повної і безумовної згоди укласти договір з Виконавцем, на умовах, передбачених публічною офертою, шляхом часткової передплати замовлення.
Замовник – фізична особа, яка уклала з Виконавцем Договір.
Прейскурант – затверджені Виконавцем розцінки на свої послуги, яким встановлюється єдиний для всіх Замовників розмір оплати за надання відповідних послуг.
Сайт – веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, розміщений за адресою: _______________
Послуга – діяльність Виконавця, яка здійснюється за індивідуальним замовленням Замовника для задоволення його особистих потреб і в сукупності з іншими послугами формує список послуг, повний перелік яких зазначений на Сайті.
Послуга надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства у відповідності з діючим Прейскурантом Виконавця.
Замовлення – послуга або список послуг з переліку, розміщеного на Сайті Виконавця, який формується при розміщенні заяви-приєднання Замовника на Сайті.
Попередня оплата – оплата грошових коштів в розмірі 200 (двісті) гривень за одну Послугу, яка проводиться Замовником після оформлення Замовлення і є підтвердженням повної і беззаперечної згоди Замовника укласти Договір.
Реєстраційна форма – Додаток 1 до Договору, який оформляється самостійно Замовником або Виконавцем (зі слів Замовника) і є невід'ємною частиною даного Договору.
Обов'язковими реквізитами Реєстраційної форми є:
-прізвище, ім'я, по батькові;
-адреса електронної пошти;
-контактні номери телефонів.
Замовник несе повну відповідальність за зміст і достовірність даних, зазначених у Реєстраційній формі.
Приміщення Виконавця – місце, де Виконавець надає Послуги Замовникам відповідно до даного Договору.

2. Загальні положення

2.1. Кожна із Сторін Договору гарантує, що володіє необхідним обсягом дієздатності, а так само всіма правами і обов'язками, які є необхідними і достатніми для підписання і виконання даного Договору.
2.2. Всі умови Договору, передбачені Публічної офертою, є обов'язковими для Сторін.
2.3. У разі якщо Замовник не згоден з умовами Договору, він має право відмовитися від його укладення. Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення і надає згоду з усіма умовами даного Договору.
2.4. Договір оформляється у вигляді згоди Замовника з усіма умовами Договору, шляхом їх акцептування, без підпису письмового примірника договору Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному сторонами.
2.5. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються виконання Послуги, перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або відправити запит на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

3. Акцептування Договору

3.1. Підтвердженням повного і беззаперечного прийняття Публічної оферти є внесення Попередньої оплати в рахунок оформленого Замовлення в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.
3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем суми Попередньої оплати в рахунок оформленого Замовлення.
3.3. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним і беззаперечним прийняттям умов Договору, Прейскуранта Виконавця і всіх додатків, які є невід'ємною частиною даного Договору.

4. Предмет Договору


4.1. Виконавець зобов'язується, відповідно до оформленого Замовлення, надати Послугу Замовнику, яка споживається в процесі здійснення певної дії (діяльності), а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцю зазначену Послугу, в розмірі та на умовах, передбачених цим Договором.

5. Права та обов'язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов'язаний:
5.1.1. Надати Послуги Замовнику в порядку і строки, передбачені Договором, заявою-приєднанням і Тарифами Виконавця.
5.1.2. Не допускати розголошення персональних даних Замовника, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю в зв'язку з виконанням даного Договору.
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Обробляти персональні дані Замовника під час укладення та виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на підставі угоди Замовника під час акцептування Публічної оферти.
5.2.2. В односторонньому порядку вносити зміни до Договору та/або Тарифи з подальшим розміщенням на Сайті відповідної інформації.
5.2.3. Відмовити в обслуговуванні Замовника в разі повернення Попередньої оплати в порядку і на умовах, передбачених Договором.
5.2.4. Залучати третіх осіб до надання Послуг Замовнику, без узгодження таких дій Виконавця з Замовником.
5.2.5. Відмовити в наданні Послуги Замовнику, якщо така послуга здатна нашкодити здоров'ю або зовнішньому вигляду Замовника.

6. Права та обов'язки Замовника

6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе.
6.1.2. Внести Попередню оплату за оформлене Замовлення на Послуги Виконавця в розмірі і строки, передбачені цим Договором.
6.1.3. Завчасно (не пізніше 24 годин до початку надання Послуги, вказаної в заяві-приєднанні) попередити Виконавця про неможливість з'явитися;
6.1.4. Приходити до Виконавця на вказаний в заяві-приєднанні час, не порушуючи сформований графік роботи Виконавця.
6.1.5. Приходити до Виконавця за Послугою без дітей та домашніх тварин, що підвищить якість та швидкість надання Послуги, а також збереже здоров'я дітей та домашніх тварин Замовника.
6.1.6. Замовник надає згоду на отримання інформаційних розсилок від Виконавця.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Отримати Послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.

7. Порядок розрахунків

7.1. Надання Послуг Замовнику здійснюється після акцептування Договору, шляхом внесення Замовником Попередньої оплати. Остаточний розрахунок здійснюється Замовником відразу після надання Послуг в приміщенні Виконавця з урахуванням суми Попередньої оплати.
7.2. Попередня оплата Замовником може здійснюватися двома способами:
7.2.1. перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою апарату еквайрингу:
 в офісі Виконавця, використовуючи банківську картку;
 використовуючи будь-який із запропонованих способів оплати через інтернет-еквайринг провайдера LiqPay.
7.2.2. за готівковий розрахунок в Приміщенні Виконавця.
7.3. Термін внесення Замовником Попередньої оплати за Замовлення здійснюється:
 протягом 2 годин – на акційні Послуги;
 протягом 12 годин – на всі інші Послуги.
7.4. У разі зміни ціни на Послугу, на яку було оформлене Замовлення, але яка ще не була надана Виконавцем - останній зобов'язується в найкоротші терміни проінформувати Замовника про зміну ціни. Замовник має право підтвердити або анулювати своє Замовлення. У разі відсутності зв'язку з Замовником Замовлення вважається анульованим протягом 7 календарних днів з моменту оформлення заяви-приєднання. При цьому Попередня оплата підлягає поверненню Замовнику.
7.5 Інвойси виставляються клієнту на пошту.

8. Термін виконання Замовлення

8.1. Термін, протягом якого Виконавець зобов'язується виконати Замовлення, становить від трьох робочих днів до трьох календарних місяців.
8.2. Замовлення вважається виконаним в момент надання Замовнику Послуг, які складають замовлення. Підписуючись в «Інформованій згоді» Замовник підтверджує належне виконання Виконавцем Замовлення і відсутність будь-яких претензій з його боку.
8.3. Виконавець не несе відповідальності за неналежне виконання Замовлення, в разі надання Замовником недостовірної інформації про себе або виявлених помилок в замовленні.


9. Відповідальність сторін

9.1. Виконавець має право відмовити в наданні Послуги Замовнику з подальшим списанням Попередньої оплати в якості штрафу в наступних випадках:
9.1.1. запізнення Замовника на Послугу більш ніж на 20 хвилин від того часу, який зазначено в заяві-приєднанні;
9.1.2. не попередження Замовником Виконавця не пізніше, ніж за 24 години до часу надання Послуги, про неможливість з'явитися в зазначений в заяві-приєднанні час;
9.1.3. приходу Замовника на Послугу з дітьми.
9.2. Виконавець має право відмовити в обслуговуванні Замовника, якщо було повернення Попередньої оплати.
9.3. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих речей і грошових коштів Замовника під час перебування останнього в Приміщенні Виконавця.
9.4. Відповідальність за шкоду, заподіяну Виконавцю або третім особам, які перебувають в Приміщенні Виконавця малолітніми/неповнолітніми дітьми Замовника, несе Замовник. Шкода, заподіяна Замовником Виконавцеві або третім особам, внаслідок дій малолітніх/неповнолітніх дітей Замовника підлягає відшкодуванню Замовником.
9.5. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором, якщо воно стало наслідком виникнення форс-мажорних обставин: пожежа, стихійне лихо, військові дії, громадські заворушення, епідемія, блокада, землетрус, повінь і так далі, що підтверджується рішенням відповідного уповноваженого органу.
9.6. Всі претензії, які стосуються невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх обов'язків за Договором, Замовник має право викласти в усній або письмовій формі, направивши звернення на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або поштовим відправленням на юридичну адресу Виконавця. Всі звернення розглядаються в порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

10. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Глуханюк Ганна Миколаївна
Ідентифікаційний номер ФОП 2362604906
Номер запису про включення відомостей про ФОП в ЄДР 2 174 017 0000 0087 43
Розрахунковий рахунок № 26007055347662
в Приват Банк, МФО 302689